Psychiatry Review Course

Schedule

Anxiety disorder

Fahad Alosaimi

OCD

Fahad Alosaimi

Panic & phobic disorder

Fahad Alosaimi

Stressor- related Disorders

Fahad Alosaimi

Anorexia Nervosa

Fahad Alosaimi

Somatic symptoms disorder

Fahad Alosaimi

Schizophrenia

Fahad Alosaimi

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Fahad Alosaimi

Autism

Fahad Alosaimi

Intellectual Disability

Fahad Alosaimi

Mood Disorders

Fahad Alosaimi

Neurocognitive Disorders

Fahad Alosaimi

Evaluation